Siyasi ve Politik Gelişmelerin Döviz Kurlarına Etkisi


Döviz kurları farklı etmenlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilen yatırım araçlarından birisidir. Döviz kurlarına yatırım yapacak olan kişilerin bu unsurlara dikkat etmesi gerekir. Aksi takdirde kayıp yaşaması muhtemeldir. Döviz kurlarına yatırım yapacak olan kişilerin hem analiz yapabilmesi, hem grafik yorumlayabilmesi hem de geniş bir zaman ayırıp geçmiş zaman incelemesi yapması gerekir. Çünkü para birimlerinin geçmiş dönemde yaşadığı iniş ve çıkışlar geleceğine yön veren en önemli unsurlardan birisidir. Para biriminin ne gibi unsurlardan etkilenip düşüş yaşadığı veya yükseliş yaşadığı tespit edilmelidir. Böylece daha güvenilir bir yatırım yapılabilir. Aynı zamanda kayıp oranı en aza indirilir ve kişinin sağlıklı sonuçlar elde etmesi mümkün olabilir.

 

 

 

 

 

DÖVİZ KURLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Döviz kurlarının artması veya azalması ile ilgili birçok iddia ortaya atılır. Özellikle ekonomi sitelerinde ortaya atılan iddiaların birçoğu asılsızdır. Kurların değişkenlik göstermesine neden olan belli başlı sebepler vardır. Kur değişimine neden olan bu tür sebepler döviz kurlarının sürekli olarak değer değişimi göstermesini sağlar. Birbiri üzerinde baskı kuran para birimlerinin orantılı bir şekilde yükseliş veya düşüş yaşamadığı gözlemlenir. Bunun asıl nedeni ise ülkeler arasındaki ilişkilerdir. Ülkelerin çıkarları doğrultusunda oluşabilecek en ufak problem büyük sorunlara yol açabilir. Uzmanların yorumları ise bu konu ile paralel boyuttadır. Döviz kurlarına yatırım yaparken ülkelerin birbiri ile olan ilişkilerini de incelemeniz önemli bir ayrıntıdır.

 

 

 

 

 

POLİTİKANIN DÖVİZ KURU İLE İLİŞKİSİ

Ülkelerin birbiri ile yürüttüğü politik gelişmeler farklı sonuçlar doğurabilir. Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin birbiri üzerinde çok fazla etkisi bulunmamaktadır. Ancak önemli oranda değişim yaşandığı da gözlemlenir. Ancak süper güç olarak tabir edilen ABD gibi ülkelerin para birimleri her zaman baskın olan birimlerdir. ABD’ye ait olan Amerikan Doları önemli bir para birimidir ve diğer para birimleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Döviz kurunun değişiminde büyük bir etkiye sahip olan ABD, bu konuda baskın devlet olarak dikkat çeker. ABD ile politik gelişmelerin ve ikili ilişkilerin iyi olması ülkelerin para birimlerini de doğrudan etkiler. Bu nedenle döviz kurları üzerinde politik gelişmelerin etkisi çok büyüktür.